Centrum voor de Kunsten Beverwijk - Click

  • Met Zorg en Welzijn

    Niemand valt bij ons buiten de boot. Jong, oud, nog ouder, kinderen met een beperking, inwoners met een migratieachtergrond, mensen met minder bewegingsvrijheid, iedereen wil toch de sensaties van deelname aan kunst en cultuur ervaren? Vandaar ons Clickprogramma voor speciale doelgroepen. Niet alleen in huis maar ook in de wijk!

Iederéén wil zich graag vaardig, gezien en gewaardeerd voelen. Oók mensen met psychosociale problemen, een medische aandoening en mensen met een instabiele thuissituatie. Jong of ouder! Laat deelname aan kunst en cultuur nou dé manier zijn om zingeving te ervaren en spelenderwijs vaardigheden te ontwikkelen om de uitdagingen van het leven te trotseren. Voeg dat samen met verbinding, plezier en positieve energie en je krijgt een fijne booster voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde.

Prettig sfeertje hoor, in die kleine Clickgroepjes waar professionele kunstdocenten oog hebben voor eenieders speciale behoeften. Voelt direct veilig en vertrouwd, en dat is precies wat nodig is voor een creatief proces. Talent speelt geen rol, het gaat om het plezier van iets maken, het samenwerken, de ontmoeting met anderen, het op een nieuwe manier uiten van emoties en gevoelens en de kick van in een ‘flow’ komen. En door dit alles steviger in je schoenen komen te staan.

Niet alleen in het Centrum voor de Kunsten worden deze Click-lessen gegeven, onze docenten komen net zo graag naar je locatie, wijk, school, zorginstelling of buurtcentrum. Vooraf bespreken we uitgebreid welke kunstdiscipline en wat voor soort activiteit het beste past bij de groep. Ook individuele wensen en behoeften van deelnemers komen daarbij op tafel. Vervolgens maken we een programma op maat, samen met ons grote netwerk van docenten, muziek- en creatief therapeuten en andere lokale culturele organisaties en zorg- en welzijnspartners.

Mensen werkzaam in het Sociaal Domein kunnen ook voor zichzelf een beroep op ons doen. Voor cultuur- , welzijn- en zorgprofessionals organiseren we bijvoorbeeld bijeenkomsten om hun deskundigheid op het gebied van kunsteducatie voor speciale doelgroepen te vergroten. Ook met mensen die werken met ouderen, niet-Nederlandse kinderen, kinderen met een beperking of kansarmen delen we gul onze kennis en ervaring.

Met het uitgebreide Clickprogramma valt niemand buiten de boot.Nieuws Click :


Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk is een inspirerende, levendige en veilige plek waar jong én oud de fantasie de vrije loop mag laten om deze op een niet-alledaagse wijze te vertalen in beeld, dans, theater of muziek. Dat doet wat met een mens. Zijn horizon wordt breder, zijn zelfvertrouwen groeit, het creatief vermogen gesterkt en het kritisch denken gestimuleerd. Spelenderwijs.

Legal

Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk heeft de ANBI status. In de praktijk betekent dit dat wij geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen over giften die wij krijgen. Daarnaast heeft de schenker ook een belastingvoordeel over zijn gift.
© Centrum voor de Kunsten Beverwijk All rights reserved. Powered by smackitcreations.com.