Skip to main content

Steun

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk heeft de culturele ANBI status, dat wil zeggen dat wij geregistreerd staan bij de belastingdienst als algemeen nut beogende instelling. In de praktijk betekent dit dat wij geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen over giften die wij krijgen. Daarnaast heeft de schenker ook een belastingvoordeel over zijn gift.

Sponsoring

Als sponsor van het Centrum voor de Kunsten helpt u ons om kunsteducatie op een inspirerende, levendige en veilige manier aan te bieden aan alle inwoners van Beverwijk en haar omgeving. Wij stimuleren jong én oud om het creatief talent te ontwikkelen, fantasie de vrije loop te laten en zelfvertrouwen te vergroten. Bovendien zet het Centrum zich in voor bruisend cultureel klimaat in Beverwijk, met als doel een prettige woon- en werkomgeving voor iedereen. Uw bedrijf kan daaraan bijdragen!
Wij beschouwen sponsoring als een waardevolle manier van samenwerking. De manier waarop we deze samenwerking vormgeven, is per partner verschillend. De sponsormogelijkheden zijn daarom zeer divers. U kunt bijvoorbeeld structurele bijdragen leveren aan onze onderwijsprogramma’s voor basisscholen, een tijdelijk project ondersteunen, of het mede mogelijk maken van jaarlijkse evenementen. Wij gaan graag met u in overleg om zo goed beeld te krijgen van onze gemeenschappelijke doelstellingen.

Partners

Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk werkt van oudsher samen met verschillende partijen. We zetten ons in voor partnerschappen uit alle hoeken van de maatschappij: culturele initiatieven, onderwijsinstellingen, zorg- en welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven. Ons netwerk is sterk lokaal verankerd. Tegelijkertijd zijn we nauw verbonden met organisaties die op provinciaal en landelijk niveau opereren. Voor het Centrum is deze samenwerking van groot belang. Hoe groter en steviger ons netwerk, des te meer dit de kwaliteit van onze activiteiten op het gebied van cultuureducatie en -participatie ten goede komt. Wij zijn ervan overtuigd dat een gezond en sterk Centrum voor de Kunsten bijdraagt aan het welzijn van de inwoners uit de gemeente Beverwijk en zo niet alleen het culturele, maar ook het sociale en economische vermogen van de stad wordt bevorderd.

Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk is bijzonder dankbaar voor de samenwerking met en financiële ondersteuning van:
De volgende partners danken wij hartelijk voor hun samenwerking met het Centrum: