Skip to main content

Adres

Kerkplein 3
1941 HD Beverwijk
telefoon (0251) 22 76 73

Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk
Kamer van Koophandel 41227438
RSIN 8061.44.063
BTW-nummer 8061.44.063.B.01
NL75INGB0006395820
NL91RABO0308046749

Openingstijden

 • Maandag

  10.00 – 22.00 uur

 • Dinsdag

  10.00 – 22.00 uur

 • Woensdag

  10.00 – 22.00 uur

 • Donderdag

  10.00 – 22.00 uur

 • Vrijdag

  gesloten

 • Zaterdag

  11.00 – 12.30 uur

Stuur ons een bericht

Schoolvakanties

 • Zomervakantie

  3 juli t/m 3 september 2023

 • Eerste lesweek start

  ma. 4 september 2023

 • Herfstvakantie

  21 t/m 29 oktober 2023

 • Sinterklaas

  di. 5 december 2023

 • Kerstvakantie

  23 december 2022 t/m 7 januari 2024

 • Voorjaarsvakantie

  17 t/m 25 februari 2024

 • Pasen

  vr. 29 maart t/m ma. 1 april 2024

 • Meivakantie

  27 april t/m 12 mei 2024

 • Pinksteren

  ma. 20 mei 2024

 • Zomervakantie

  1 juli t/m 1 september 2024

Over het Centrum voor de Kunsten Beverwijk - Tent voor Talent

Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk is een inspirerende, levendige en veilige plek waar jong én oud de fantasie de vrije loop mag laten om deze op een niet-alledaagse wijze te vertalen in beeld, dans, theater of muziek. Dat doet wat met een mens. Zijn horizon wordt breder, zijn zelfvertrouwen groeit, het creatief vermogen gesterkt en het kritisch denken gestimuleerd. Spelenderwijs.

Sinds de oprichting in 1964 is het Centrum voor de Kunsten Beverwijk (destijds de Stedelijke Muziek- en Dansschool Beverwijk) dé plaats voor iedereen die zijn fantasie wil ontwikkelen, en die wil leren om op een andere, nieuwe manier uiting te geven aan gedachten en emoties en zodoende te groeien. In zijn ruim 50-jarig bestaan heeft het Centrum zelf eveneens een behoorlijke groei doorgemaakt: we hebben sinds de oprichting het aantal kunstdisciplines uitgebreid met musical, beeldende vorming en theater. Bovendien kwam er meer aandacht voor educatieve programma’s voor volwassenen. We trekken er ook steeds vaker op uit: naast het brede aanbod in het Centrum geven we waar mogelijk kunst- en cultuureducatie op de Beverwijkse basisscholen.

Lees Verder

We zijn ervan overtuigd dat professioneel begeleide kunstontwikkeling uitsluitend voordelen kent en wezenlijk bijdraagt aan het welzijn van mensen. Al doende leren de cursisten in het Centrum voor de Kunsten namelijk samen te werken, helder te communiceren, te reflecteren, motiveren, creatieve oplossingen te bedenken, door te zetten, doordacht te kiezen uit de oneindige reeks mogelijkheden en hun keuze zonder schroom te presenteren. Dat zijn vaardigheden die overál toepasbaar zijn, op school, op het werk, in het alledaagse leven. En laten dat nou net de verworvenheden zijn die we zo hard nodig hebben in de 21ste eeuw. Samen met het economisch en sociaal vermogen van een woonplaats, is het culturele aspect het derde essentiële ingrediënt van een aantrekkelijke stad.

Wij zijn van mening dat dergelijke vaardigheden alleen in een veilige omgeving en in volledige vrijheid tot volle wasdom kunnen komen. Daarom bij ons geen examens en toetsen zoals op reguliere scholen. Geen druk op de ketel. Wél inspirerende audities en muziekexamens voor de meest ambitieuze cursisten. Maar niet voordat wij hen volop gelegenheid hebben geboden om de fantasie te verkennen, na te denken, opdat zij vervolgens doordachte persoonlijke keuzes kunnen maken. Dat is nooit een kwestie van ‘kunstjes leren’, maar altijd van zelf experimenteren en ongebruikelijke routes durven nemen. Flexibel, reflectief en verantwoordelijk. Bij ons telt niet het resultaat het zwaarst, maar de weg ernaartoe. Zoals de Tröckener Kecks ooit zongen: ‘De jacht is mooier dan de vangst’. Uiteindelijk geeft deze procesgerichte aanpak een persoonlijker en origineler resultaat. De voldoening is navenant. De gretigheid naar meer groeit. We gaan blijvend op jacht.

Het Centrum voor de Kunsten is sinds jaar en dag een warm nest waar je gelijkgestemden treft, onafhankelijk van sociale klasse of IQ, met wie je je verbonden en dus vrij voelt. Waar goed of fout niet bestaat, én waar professionele en bevlogen docenten als gids optreden. Bij ons werken docenten die iederéén de geneugten van ontwikkeling gunnen. Mensen die je graag helpen om nieuwe wegen te vinden, en die met liefde jong en oud creatief voeden opdat iedereen vervolgens op eigen benen de jacht kan voortzetten.

Onze pay off ‘Tent voor Talent’ heeft dan ook niet alleen betrekking op het aanboren van de talenten van onze cursisten. De slogan geeft ook de kwaliteit en geestdrift van de docenten weer; dit is een ‘tent’ waar louter talentvolle, gedreven en deskundige docenten de gelegenheid krijgen hun liefde voor het vak over te dragen.

We delen ons dak met Het Kennemer Theater en de Openbare Bibliotheek, en haken waar mogelijk aan bij culturele ideeën en projecten vanuit de samenleving. We delen de sociale kwaliteit waarin de IJmond zo uitblinkt: samenwerken! Het Centrum biedt dan ook onderdak, en administratieve en/of organisatorische ondersteuning aan organisaties uit de stad. Gelijk aan de aard van de inwoners werken wij nuchter, ondernemend en zelfverzekerd aan de ontsluiering van de veelal verborgen, onvermoede maar zinvolle en lonende waarden van kunsteducatie.

Dagelijks schept het Centrum voor de Kunsten de voorwaarden voor de groei, ontwikkeling en welzijn van de Homo ludens, ofwel de spelende mens die durft af te wijken van gebaande paden en onderweg creatieve oplossingen bedenkt. Want van vrije geesten heeft een samenleving er nooit genoeg.

Bestuur

           
Jan Hoenselaar
Voorzitter
Mireille de Visser
Secretaris
Carola Roelse
Penningmeester
Anne Beekman
bestuurslid
Stefan Schoorl
bestuurslid

Directie

                                                           
Debora Vollebregt
Directeur

Secretariaat

                                               
Suzan Augusteijn

Wilma Boon

Overig

                                               
Carolien Dekker
Coördinator PO Anders leren met Cultuur
Nikita van den Hazel
Coördinator FIX Maakonderwijs | VO Anders leren met Cultuur
Mark van der Jagt
Projectleider Beverwijk Uit de Kunst | Regionaal Talent Centrum
Sanna Prins
Programmamanager Click, kunst en zorg | Coördinator SO Anders leren met Cultuur
Maud de Regt
Specialist Click, kunst en zorg
Ninya de Wever
Programmamanager ABC Cultuur

Beloningsbeleid

 • Bestuur: onbezoldigd
 • Directeur en medewerkers in dienstverband: CAO Kunsteducatie
 • ZZP'ers: Fair Practice Code

Vacatures

 • Cultuurregisseur met sociaal hart

  “Iedereen doet mee”

  De gemeente Beverwijk ligt in het hart van de industriële maakcultuur in de IJmond. Maar de maatschappij verandert razendsnel en dat vraagt om weerbare inwoners. Onderwijs, creativiteit en welzijn zijn daarbij essentieel. Bibliotheek IJmond Noord, Centrum voor de Kunsten Beverwijk, Kennemer Theater en Welzijn Beverwijk zijn de vier grootste organisaties op het gebied van cultuur, educatie en welzijn binnen de gemeente. Wij willen nauwer samenwerken met elkaar en andere cultuurmakers, en culturele en maatschappelijke partners om te zorgen dat iedereen in Beverwijk en Wijk aan Zee mee kan doen.

  Hiervoor zoeken wij per direct een inspirerende

  Cultuurregisseur met sociaal hart

  (ZZP opdracht voor ca. 24 uur per week)

  De cultuurregisseur maakt cultuurparticipatie mogelijk en is de schakel tussen bewoners uit de wijk en verschillende culturele en maatschappelijke organisaties. De cultuurregisseur ondersteunt burgerinitiatieven en weet kunst en cultuur in te zetten voor talentontwikkeling en sociale cohesie.

  Wie ben je?

  • Je bent thuis in zowel de culturele als welzijnssector en hebt een relevante HBO+ opleiding.
  • Je hebt gelijke kansen hoog in het vaandel en bent voorvechter van diversiteit en inclusiviteit.
  • Je bent bekend met specifieke doelgroepen met name mensen met een andere culturele achtergrond.
  • Je bent nieuwsgierig van aard en je hebt frisse ideeën en vernieuwende inzichten.
  • Je toont initiatief, neemt verantwoordelijkheid voor je taken en bent betrouwbaar.
  • Je bent hartelijk, inspirerend en biedt een luisterend oor, zodat je op een empathische manier kunt inspelen op de behoeften en wensen van anderen.
  • Je bent een ster in plannen, organiseren en je kan snel schakelen.
  • Je bent in staat om zowel individueel als in teamverband naar een eindresultaat toe te werken.
  • Je hebt ruime ervaring met fondsenwerving.

  Wat ga je doen?

  • Je brengt samenwerking tussen cultuur en sociaal domein tot stand.
  • Je bent een inspirerende netwerker en verbinder, en het aanspreekpunt voor cultuurmakers en culturele en maatschappelijke partners.
  • Je signaleert waar cultuur een onderscheidende rol kan vervullen binnen wijken of voor specifieke doelgroepen.
  • Je geeft aan cultuurmakers en culturele en maatschappelijke partners informatie en advies over trends en ontwikkelingen op het snijvlak van cultuur en welzijn en organiseert benodigde ondersteuning of scholing.
  • Je organiseert en coördineert in samenspraak met de doelgroep en/of de wijk zo nodig zelf projecten en betrekt daar cultuurmakers en culturele en maatschappelijke partners bij.
  • Je vraagt subsidies aan of helpt bij het aanvragen van subsidies
  • Je evalueert en brengt de impact van activiteiten in kaart.

  Wat bieden wij?

  • Vrijheid om vanuit je eigen ervaring en expertise te bouwen aan een vitale gemeenschap.
  • Professionele diversiteit: de mogelijkheid om aan afwisselende projecten en met diverse doelgroepen te werken.
  • Een eerlijke en realistische beloning op basis van werkervaring.

  Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk is de opdrachtgever namens de vier samenwerkingspartners. Sollicitaties voorzien van motivatie en CV kunnen vóór 2 januari 2024 per mail worden gestuurd naar deboravollebregt@centrumvoordekunstenbeverwijk.nl

 • Stage lopen

 • Kunstvakdocenten FIX Maakonderwijs

  In de hedendaagse samenleving is steeds meer behoefte aan uitvinders: creatieve mensen die complexe problemen kunnen oplossen, kritisch durven te zijn, goed kunnen samenwerken en buiten hun vakgebied kunnen denken. Cultuurhuis Heemskerk, Centrum voor de Kunsten Beverwijk en Techport hebben de handen in een geslagen om elk kind in de IJmond de kans te geven om uitvinder te worden. Met FIX Maakonderwijs ondersteunen wij basisscholen bij het implementeren van kunstonderwijs verbonden met techniek, door een laagdrempelig aanbod te ontwikkelen dat zich bevindt op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie. Hedendaagse technieken als 3D-printen, virtual reality, drones, robotica en programmeren komen aan bod in 8 lessenseries rondom diverse maatschappelijke thema’s (o.a. ‘het menselijk lichaam’, ‘voeding & gezondheid’, ‘wetenschap & ontdekken’ en ‘verkeer, transport & ruimte’).

  Voor de uitvoering van deze lessenseries zijn wij per direct op zoek naar inspirerende

  KUNSTVAKDOCENTEN

  Met interesse en ervaring op het gebied van maakonderwijs, nieuwe media en/of hedendaagse technologie

  Wat zoeken we:

  • Enthousiaste docenten met een relevante kunstvakopleiding en aantoonbare werkervaring in het basisonderwijs
  • Die goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen binnen hedendaagse kunst op het snijvlak van kunst, wetenschap en technologie.
  • Docenten die zelfstandig zijn, gevoel voor verantwoordelijkheid hebben en graag samen werken.
  • En daarnaast goede sociale vaardigheden en uitdrukkingsvaardigheden hebben.

  Verantwoordelijkheden:

  • Het uitvoeren van de 6-delige lessenseries Soft Robots en/of Verrassende Vondsten op  basisscholen in en rondom de IJmond
  • Een geven van inhoudelijke (start)workshops over FIX aan groepsleerkrachten van deze basisscholen
  • Evaluatie en terugkoppeling met het kernteam.

  Wat bieden we:

  • Aan de slag gaan met de leukste en nieuwste lesprogramma’s ontwikkeld door inspirerende professionals
  • Onderdeel zijn van een leuke groep ontwikkelaars, vakdocenten en kunstenaars
  • Marktconform tarief
  • ZZP opdrachtovereenkomst op projectbasis.

  Solliciteren:

  Sollicitaties voorzien van motivatie en CV kunnen tot en met 19 juni per mail worden gestuurd naar nikita@fixmaakonderwijs.nl ter attentie van Nikita van den Hazel, coördinator FIX Maakonderwijs. Voor vragen over de functie kun je via hetzelfde emailadres contact opnemen. Meer informatie over FIX Maakonderwijs vind je op www.fixmaakonderwijs.nl

 • Inspirerende kunstvakdocenten

  Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk en Cultuurhuis Heemskerk verzorgen cultuuronderwijs op het gebied van beeldende kunst, dans, muziek en theater in zowel de vrije tijd, de zorg als binnen het regulier en speciaal onderwijs. Ons werkgebied is Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee, gelegen op 15 km van Haarlem en Alkmaar, en op 30 km van Amsterdam. 

  Naast ons reguliere aanbod cultuuronderwijs starten we vanaf het schooljaar 2022-2023 voor scholen in onze regio met speciale lesprogramma’s van een halve of hele schooldag als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs. Deze lesprogramma’s worden niet alleen ingezet om kinderen inspiratie en plezier te geven, maar ook om kinderen in hun kracht te zetten en de gelegenheid te bieden hun emoties te uiten, te experimenteren, fouten te durven maken en op een andere manier samen te werken. Deze lesprogramma’s worden verder last but not least ingezet om groepsleerkrachten meer tijd en ruimte te bieden voor hun werkzaamheden.  

  Voor het ontwerpen en uitvoeren van deze speciale lesprogramma’s zijn wij op zoeken naar

   

  INSPIRERENDE KUNSTVAKDOCENTEN (ZZP)

   

  binnen alle kunstdisciplines zoals architectuur, beeldende kunst, cultureel erfgoed, dans, design, drama, film, filosofie, fotografie, literatuur, maakonderwijs, muziek, textiel.

  Wij vragen:

  • Ervaring in het geven van cultuuronderwijs aan leerlingen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en/of speciaal onderwijs
  • Een moderne kijk op cultuuronderwijs en aantoonbare ervaring op het gebied van ontwikkelen van culturele lesprogramma’s
  • Grote compassie met de medemens in het algemeen en kinderen in het bijzonder
  • Creativiteit en vindingrijkheid
  • Een leergierige en ondernemende instelling

  Wij bieden: 

  • Veel ruimte voor eigen inbreng
  • Een marktconform uurtarief
  • Vergoedingen voor reiskosten, voorbereidingen materialen
  • Ondersteuning en begeleiding door trainingen, intervisiebijeenkomsten en andere manieren om je als kunstvakdocent verder te ontwikkelen.

  We nodigen je uit een CV te sturen aan Carolien Dekker, coördinator cultuur NPO carolien@cultuurhuisheemskerk.nl

  Voor meer informatie kun je mailen naar carolien@cultuurhuisheemskerk.nl  of bellen: Carolien Dekker, coördinator cultuur NPO (06-38198757) bereikbaar op dinsdag en donderdag en elke dag na 16.00 uur 

  schermafbeelding-2022-06-09-110634

 • Docent Muziek

  Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk is de tent voor talent in Beverwijk. Wij verzorgen cursussen muziek, dans, beeldend en theater in zowel de vrije tijd, de zorg als binnen het regulier en speciaal onderwijs onder de noemer ABC CULTUUR. We hebben een team van ruim 40 docenten en medewerkers. Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk is samen met het Kennemer Theater en Bibliotheek IJmond-Noord gevestigd aan het Kerkplein te Beverwijk.

  Voor onze activiteiten in het basisonderwijs zoeken wij een Docent Muziek

  Ben je iemand die creatief, vindingrijk en ondernemend is? Ben je iemand die zich bezig houdt met cultuureducatie in al haar aspecten en het een uitdaging vindt om binnen je expertise buiten de kaders te denken? Wij zoeken mensen met een moderne kijk op cultuureducatie. Heb je ervaring met het geven van muziekles in het regulier onderwijs en speciaal onderwijs, en werk je graag in team waar vernieuwing voorop staat? Dan ben jij degene die we zoeken.
  We nodigen je uit een schriftelijke sollicitatie met CV te sturen aan ninyadewever@abccultuur.nl 

  Als je in je sollicitatie aan de hand van eerder genoemde punten in staat bent te onderbouwen waarom jij degene bent die we zoeken, dan nodigen wij je vervolgens graag uit voor een gesprek.

 • Open Sollicitaties

  Ben je docent beeldende kunst, dans, muziek of theater, stuur je open sollicitatie naar info@centrumvoordekunstenbeverwijk.nl 

Bedrijfsinformatie

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de actieve en passieve deelname aan kunst en cultuur door de Beverwijkse bevolking. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verzorgen van opleidingen op het gebied van kunst en cultuur, het aanbieden van diensten en faciliteiten tbv de lokale amateuristische kunstbeoefening, het ondersteunen van het onderwijs, het sociaal cultureel werk en de amateurkunst op het gebied van kunstzinnige vorming.

Beleidsplannen

 • 2024-2026

  Meerjarenbeleidsplan 2024-2026

  Het bestuur van de Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk presenteert het meerjarenbeleidsplan 2024-2026

 • 2023

  Beleidsplan 2023

  Het bestuur van de Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk presenteert het beleidsplan 2023

 • 2022

  Beleidsplan 2022

  Het bestuur van de Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk presenteert het beleidsplan 2022

 • 2021

  Beleidsplan 2021

  Het bestuur van de Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk presenteert het beleidsplan 2021

Jaarverslagen

 • 2022

  Jaarverslag 2022
 • 2021

  Jaarverslag 2021

  Het bestuur van de Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk presenteert het jaarverslag 2021

 • 2020

  Jaarverslag 2020

  Het bestuur van de Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk presenteert het jaarverslag 2020.

 • 2019

  Jaarverslag 2019

  Het bestuur van de Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk presenteert het jaarverslag 2019.

 • 2018

  Jaarverslag 2018

  Het bestuur van de Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk presenteert het jaarverslag 2018.

Standaard-
formulieren
ANBI

Colofon

 • Vormgeving

  Peter Neijenhoff
  Pieter Bos - smackitcreations.com

 • Techniek

  Pieter Bos - smackitcreations.com

 • Teksten

  Tekstbureau Zonneveld & Thöne
  e.a.

 • Foto’s:

  Gert-Jan Maas
  Michel Mulder
  Peter Neijenhoff
  Ken Phelan
  Ronald Schimmel
  Lizzy Tardy
  e.a.

 • Illustraties ABC Cultuur
  Tjarko van der Pol