Adres

Kerkplein 3
1941 HD Beverwijk
telefoon (0251) 22 76 73

Kamer van Koophandel 41227438
RSIN 8061.44.063
BTW-nummer 8061.44.063.B.01
NL75INGB0006395820
NL91RABO0308046749

Openingstijden

 • Maandag

  14.00 – 22.00 uur

 • Dinsdag

  11.00 – 22.00 uur

 • Woensdag

  11.00 – 22.00 uur

 • Donderdag

  11.00 – 22.00 uur

 • Vrijdag

  14.00 – 20.00 uur

 • zaterdag

  10.30 – 12.30 uur

Stuur ons een bericht

Schoolvakanties

 • Eerste lesweek start

  30 augustus 2021

 • Herfstvakantie

  18 t/m 24 oktober 2021

 • Kerstvakantie

  24 december 2021 t/m 9 januari 2022

 • Voorjaarsvakantie

  21 t/m 27 februari 2022

 • Pasen

  18 april 2022

 • Meivakantie

  25 april t/m 8 mei 2022

 • Hemelvaart

  26 t/m 29 mei 2022

 • Pinksteren

  6 juni 2022

 • Zomervakantie

  2 juli t/m 28 augustus 2022

 • Eerste lesweek start

  29 augustus 2022

 • Herfstvakantie

  17 t/m 23 oktober 2022

 • Sinterklaas

  5 december 2022

 • Kerstvakantie

  19 december 2022 t/m 9 januari 2023

 • Voorjaarsvakantie

  27 februari t/m 5 maart 2023

 • Pasen

  10 april 2023

 • Meivakantie

  27 april t/m 7 mei 2023

 • Hemelvaart

  18 t/m 21 mei 2023

 • Pinksteren

  29 mei 2023

 • Zomervakantie

  1 juli t/m 3 september 2023

Over het Centrum voor de Kunsten Beverwijk - Tent voor Talent

Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk is een inspirerende, levendige en veilige plek waar jong én oud de fantasie de vrije loop mag laten om deze op een niet-alledaagse wijze te vertalen in beeld, dans, theater of muziek. Dat doet wat met een mens. Zijn horizon wordt breder, zijn zelfvertrouwen groeit, het creatief vermogen gesterkt en het kritisch denken gestimuleerd. Spelenderwijs.

Sinds de oprichting in 1964 is het Centrum voor de Kunsten Beverwijk (destijds de Stedelijke Muziek- en Dansschool Beverwijk) dé plaats voor iedereen die zijn fantasie wil ontwikkelen, en die wil leren om op een andere, nieuwe manier uiting te geven aan gedachten en emoties en zodoende te groeien. In zijn ruim 50-jarig bestaan heeft het Centrum zelf eveneens een behoorlijke groei doorgemaakt: we hebben sinds de oprichting het aantal kunstdisciplines uitgebreid met musical, beeldende vorming en theater. Bovendien kwam er meer aandacht voor educatieve programma’s voor volwassenen. We trekken er ook steeds vaker op uit: naast het brede aanbod in het Centrum geven we waar mogelijk kunst- en cultuureducatie op de Beverwijkse basisscholen.

Lees Verder

We zijn ervan overtuigd dat professioneel begeleide kunstontwikkeling uitsluitend voordelen kent en wezenlijk bijdraagt aan het welzijn van mensen. Al doende leren de cursisten in het Centrum voor de Kunsten namelijk samen te werken, helder te communiceren, te reflecteren, motiveren, creatieve oplossingen te bedenken, door te zetten, doordacht te kiezen uit de oneindige reeks mogelijkheden en hun keuze zonder schroom te presenteren. Dat zijn vaardigheden die overál toepasbaar zijn, op school, op het werk, in het alledaagse leven. En laten dat nou net de verworvenheden zijn die we zo hard nodig hebben in de 21ste eeuw. Samen met het economisch en sociaal vermogen van een woonplaats, is het culturele aspect het derde essentiële ingrediënt van een aantrekkelijke stad.

Wij zijn van mening dat dergelijke vaardigheden alleen in een veilige omgeving en in volledige vrijheid tot volle wasdom kunnen komen. Daarom bij ons geen examens en toetsen zoals op reguliere scholen. Geen druk op de ketel. Wél inspirerende audities en muziekexamens voor de meest ambitieuze cursisten. Maar niet voordat wij hen volop gelegenheid hebben geboden om de fantasie te verkennen, na te denken, opdat zij vervolgens doordachte persoonlijke keuzes kunnen maken. Dat is nooit een kwestie van ‘kunstjes leren’, maar altijd van zelf experimenteren en ongebruikelijke routes durven nemen. Flexibel, reflectief en verantwoordelijk. Bij ons telt niet het resultaat het zwaarst, maar de weg ernaartoe. Zoals de Tröckener Kecks ooit zongen: ‘De jacht is mooier dan de vangst’. Uiteindelijk geeft deze procesgerichte aanpak een persoonlijker en origineler resultaat. De voldoening is navenant. De gretigheid naar meer groeit. We gaan blijvend op jacht.

Het Centrum voor de Kunsten is sinds jaar en dag een warm nest waar je gelijkgestemden treft, onafhankelijk van sociale klasse of IQ, met wie je je verbonden en dus vrij voelt. Waar goed of fout niet bestaat, én waar professionele en bevlogen docenten als gids optreden. Bij ons werken docenten die iederéén de geneugten van ontwikkeling gunnen. Mensen die je graag helpen om nieuwe wegen te vinden, en die met liefde jong en oud creatief voeden opdat iedereen vervolgens op eigen benen de jacht kan voortzetten.

Onze pay off ‘Tent voor Talent’ heeft dan ook niet alleen betrekking op het aanboren van de talenten van onze cursisten. De slogan geeft ook de kwaliteit en geestdrift van de docenten weer; dit is een ‘tent’ waar louter talentvolle, gedreven en deskundige docenten de gelegenheid krijgen hun liefde voor het vak over te dragen.

We delen ons dak met Het Kennemer Theater en de Openbare Bibliotheek, en haken waar mogelijk aan bij culturele ideeën en projecten vanuit de samenleving. We delen de sociale kwaliteit waarin de IJmond zo uitblinkt: samenwerken! Het Centrum biedt dan ook onderdak, en administratieve en/of organisatorische ondersteuning aan organisaties uit de stad. Gelijk aan de aard van de inwoners werken wij nuchter, ondernemend en zelfverzekerd aan de ontsluiering van de veelal verborgen, onvermoede maar zinvolle en lonende waarden van kunsteducatie.

Dagelijks schept het Centrum voor de Kunsten de voorwaarden voor de groei, ontwikkeling en welzijn van de Homo ludens, ofwel de spelende mens die durft af te wijken van gebaande paden en onderweg creatieve oplossingen bedenkt. Want van vrije geesten heeft een samenleving er nooit genoeg.

Organisatie

Bestuur

Jan Hoenselaar

Voorzitter

Mireille de Visser

Secretaris

Carola Roelse

Penningmeester

Dieuwertje Kuijpers

Lid

Directie

Debora Vollebregt

Directeur


Secretariaat

Suzan Augusteijn

Bertina Weel


Overig

Nikita van den Hazel

Educatiemedewerker FIX Maakonderwijs

Mark van der Jagt

Beverwijk Uit de Kunst | Regionaal Talent Centrum

Stella van Lieshout

Coördinator Cultuurmakers IJmond

Maud de Regt

Projectleider Click, kunst en zorg

Annemarie Rozema

Projectleider Click, kunst en zorg

Pam Toonen

Projectleider FIX Maakonderwijs

Ninya de Wever

Programmamanager ABC Cultuur

Joni Zwart

Coordinator Cultuurmakers IJmond

Vacatures

 • Open Sollicitaties

  Ben je docent beeldende kunst, dans, muziek of theater, stuur je open sollicitatie naar  

 • Docent Muziek

  Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk is de tent voor talent in Beverwijk. Wij verzorgen cursussen muziek, dans, beeldend en theater in zowel de vrije tijd, de zorg als binnen het regulier en speciaal onderwijs onder de noemer ABC CULTUUR. We hebben een team van ruim 40 docenten en medewerkers. Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk is samen met het Kennemer Theater en Bibliotheek IJmond-Noord gevestigd aan het Kerkplein te Beverwijk.

  Voor onze activiteiten in het basisonderwijs zoeken wij een Docent Muziek

  Ben je iemand die creatief, vindingrijk en ondernemend is? Ben je iemand die zich bezig houdt met cultuureducatie in al haar aspecten en het een uitdaging vindt om binnen je expertise buiten de kaders te denken? Wij zoeken mensen met een moderne kijk op cultuureducatie. Heb je ervaring met het geven van muziekles in het regulier onderwijs en speciaal onderwijs, en werk je graag in team waar vernieuwing voorop staat? Dan ben jij degene die we zoeken.
  We nodigen je uit een schriftelijke sollicitatie met CV te sturen aan .

  Als je in je sollicitatie aan de hand van eerder genoemde punten in staat bent te onderbouwen waarom jij degene bent die we zoeken, dan nodigen wij je vervolgens graag uit voor een gesprek.

Jaarverslagen

 • 2020

  Jaarverslag 2020

  Het bestuur van de Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk presenteert het jaarverslag 2020.

 • 2019

  Jaarverslag 2019

  Het bestuur van de Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk presenteert het jaarverslag 2019.

 • 2018

  Jaarverslag 2018

  Het bestuur van de Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk presenteert het jaarverslag 2018.

Colofon

 • Vormgeving

  Peter Neijenhoff
  Pieter Bos - smackitcreations.com

 • Techniek

  Pieter Bos - smackitcreations.com

 • Teksten

  Tekstbureau Zonneveld & Thöne
  e.a.

 • Foto’s:

  Gert-Jan Maas
  Michel Mulder
  Peter Neijenhoff
  Ken Phelan
  Ronald Schimmel
  Lizzy Tardy
  e.a.

 • Illustraties ABC Cultuur
  Tjarko van der Pol

Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk is een inspirerende, levendige en veilige plek waar jong én oud de fantasie de vrije loop mag laten om deze op een niet-alledaagse wijze te vertalen in beeld, dans, theater of muziek. Dat doet wat met een mens. Zijn horizon wordt breder, zijn zelfvertrouwen groeit, het creatief vermogen gesterkt en het kritisch denken gestimuleerd. Spelenderwijs.

Legal

Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk heeft de ANBI status. In de praktijk betekent dit dat wij geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen over giften die wij krijgen. Daarnaast heeft de schenker ook een belastingvoordeel over zijn gift.
© Centrum voor de Kunsten Beverwijk All rights reserved. Powered by smackitcreations.com.