Skip to main content

Anders leren met cultuur

Wil je als school gebruikmaken van de NPO-programma’s die wij aanbieden vanuit het Centrum voor de Kunsten Beverwijk en Cultuurhuis Heemskerk? Hier vind je alle informatie die je nodig hebt en kun je je direct inschrijven voor onze waardevolle cultuuractiviteiten in het onderwijs.

Inzet NPO-gelden voor cultuureducatie op basisscholen

In Beverwijk en Heemskerk hebben de schoolbesturen tijdens het overleg van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) aangegeven dat zij een deel van de gemeentelijke NPO-gelden willen besteden aan cultuuractiviteiten in het onderwijs. Deze keuze is voortgekomen uit de achterstanden die leerlingen hebben opgelopen op sociaal-emotioneel gebied en in de ontwikkeling van executieve functies tijdens de coronacrisis. Bovendien hebben sommige leerlingen te maken met een gebrek aan motivatie. Door te werken aan sociaal-emotionele ontwikkeling middels cultuureducatie kan het pedagogisch klimaat verbeterd worden, waardoor de cognitieve achterstand beter kan worden aangepakt.

Onze programma’s zijn laagdrempelig en duren een halve of hele schooldag, afhankelijk van de kunstdiscipline en de wens van de school. Het spelenderwijs leren en ontdekken staat centraal, wat vooral belangrijk is gezien de beperkingen door de coronamaatregelen en het gebrek aan groepservaringen voor kinderen en jongeren.
Wij hebben vakdocenten uit diverse kunstdisciplines, zoals fotografie, drama, creatief schrijven en beeldende kunst, gevraagd om culturele programma’s te ontwerpen voor hele klassen. In onze programma’s werken we aan de volgende doelen:
  • Ontwikkeling van vaardigheden: Leerlingen werken met plezier aan het ontwikkelen van vaardigheden in een specifieke kunstdiscipline.
  • Uitdrukken van emoties en ervaringen: Leerlingen worden gestimuleerd om hun emoties, gevoelens en ervaringen op creatieve wijze uit te drukken.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: Onze programma’s richten zich op het werken aan doelstellingen op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Ontwikkeling van executieve functies: Leerlingen oefenen met het verbeteren van executieve functies, zoals plannen, organiseren en probleemoplossend denken.
  • Samenwerking en veilig groepsproces: Leerlingen werken samen en er wordt een veilig groepsproces gestimuleerd.
“Deze oplossing sluit aan bij het onderwijs en zorgt ervoor dat wij de leerlingen een creatieve les kunnen bezorgen bij afwezigheid van leerkrachten.”
Marjan de Lange – directeur

Vakdocenten en leerkrachten

Wil je de groepsleerkracht ontlasten? Wil je kinderen op een andere manier laten leren? Heb je behoefte aan vervanging of wil je gewoon een dag(deel) vol buitengewone activiteiten? Bij Anders leren met Cultuur bieden wij de oplossing die u zoekt. Onze programma’s stellen leerkrachten in staat om tijd vrij te maken voor het werken aan specifieke taken, voor het werken aan onderwijsachterstanden met kleine groepjes leerlingen, voor het afhandelen van administratieve taken, geïnspireerd te raken door creatieve lessen gegeven door vakdocenten, groepsprocessen te bestuderen en te genieten van leerlingen die zich van een andere kant laten zien. Onze vakdocenten zijn afgestudeerd aan kunstvakopleidingen en hebben ruime ervaring in het werken met groepen leerlingen.

Kinderen anders laten leren

Onze culturele lesprogramma’s zijn uitermate geschikt om de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren, het groepsgevoel te versterken en kinderen in hun kracht te zetten. Bij kunstvakken draait het niet om goed of fout. Het proces is belangrijk en het eindresultaat staat niet vast. Met creatieve opdrachten werken kinderen samen, onderzoeken, experimenteren, maken keuzes, accepteren elkaars ideeën en bouwen daarop voort. Ze gebruiken hun verbeeldingskracht, presenteren hun werk en geven positieve feedback. Bovendien hebben ze plezier, waardoor hun zelfvertrouwen groeit. Dit is precies wat ze nodig hebben in deze onzekere tijden.

Hieronder vind je een voorproefje van enkele van onze lesprogramma’s:

  • Fotografie: “Op een andere manier leren kijken naar de omgeving. Ontdekken wat licht doet met beelden. Er is zoveel moois om hen heen waar ze in het dagelijks leven snel aan voorbijgaan.”
  • Hiphop en rap: “Samen iets doen maakt het meestal leuker. Als iedereen meedoet, wordt wat je doet versterkt. Je hebt dan iets gemeenschappelijks waarin je samen kunt groeien.”
  • Beeldende kunst: “Het is goed om kinderen aan te spreken op verschillende zintuigen en hen het gevoel te geven dat ze iets kunnen. ‘Goed’ of ‘fout’ bestaat niet. Het gaat niet alleen om hoe mooi een werkstuk kan worden.”
  • Creatief schrijven: “Het gaat er niet om dat kinderen raden wat het geluid, de geur, etc. is, maar om hun verbeelding en/of herinneringen op gang te brengen.”
  • Theater: “Aan de hand van prentenboeken werken we aan woordenschat, verhaalbegrip, begrijpend luisteren en zelfvertrouwen bij het spreken.”

Vervanging nodig of een dagdeel iets buitengewoons?

Bij het Cultuurhuis Heemskerk en het Centrum voor de Kunsten Beverwijk hebben we een aantal enthousiaste vakdocenten klaarstaan die ervaren zijn in het werken met klassen op de basisschool. Onze vakdocenten bieden het lesprogramma “Anders leren met Cultuur” aan gedurende een halve of hele schooldag. Indien gewenst kan een vakdocent ook twee keer een lesprogramma van een halve dag verzorgen. Twee groepen krijgen dan hetzelfde programma van 3 uur, waarbij halverwege de dag de vakdocent en de groepsleerkracht van groep wisselen. Als je meerdere of vaste dagen nodig hebt, kunnen we dit in overleg organiseren.
“Dank voor het snelle schakelen. Mijn complimenten voor vandaag. We hadden zeer enthousiaste kinderen! Je hebt me echt uit de brand geholpen.”
Sanne Miedema – directeur

Wat kost dat en waar betaalt u dat van?

Het inzetten van een vakdocent met een cultureel lesprogramma kost €270 voor een hele schooldag en €150 voor een halve schooldag, exclusief €12,60 reiskosten per dag. Alleen de uitvoeringskosten worden in rekening gebracht.

De gemeentelijke NPO-subsidie die wij hebben ontvangen wordt gebruikt voor de ontwikkeling en voorbereiding van de programma’s, training van vakdocenten, materialen, organisatie en overhead.

Voor de financiering kun je denken aan budget voor werkdrukverlichting, budget voor vervanging of verlof, budget voor formatie, NPO-budget en andere mogelijkheden.

Verder praten over wensen en mogelijkheden?

Wil je meer informatie of heb je specifieke wensen waarover je met ons wilt praten? Neem dan contact op met Carolien Dekker carolien@anderslerenmetcultuur.nl (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag).

Ons team van vakdocenten staat klaar om je school te ondersteunen en je leerlingen een buitengewone leerervaring te bieden!