Lesmateriaal

Lantaren

Vakgebied:

Muziek

Thema:

Sint Maarten

Groep:

Onderbouw
Lesmateriaal

Lantaren

Sfeervol Sint Maarten liedje met hard & zacht, zingen en spelen aan de hand van tekens.

Lesbenodigdheden

  • lichtje
  • de F en P (zie bijlage)
  • trommels

Kerndoelen

Doel
Zingen en spelen van tegenstellingen in dynamiek, reageren en (her)kennen van de tekens: F = forte (hard), P = piano (zacht).

Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk is een inspirerende, levendige en veilige plek waar jong én oud de fantasie de vrije loop mag laten om deze op een niet-alledaagse wijze te vertalen in beeld, dans, theater of muziek. Dat doet wat met een mens. Zijn horizon wordt breder, zijn zelfvertrouwen groeit, het creatief vermogen gesterkt en het kritisch denken gestimuleerd. Spelenderwijs.

Legal

Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk heeft de ANBI status. In de praktijk betekent dit dat wij geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen over giften die wij krijgen. Daarnaast heeft de schenker ook een belastingvoordeel over zijn gift.
© Centrum voor de Kunsten Beverwijk All rights reserved. Powered by smackitcreations.com.