Skip to main content

MEDEWERKERS

Alle vakdocenten dienen als ZZP'er geregistreerd te staan bij de Kamer van Koophandel en bij de belastingdienst (BTW-nummer). We verzoeken je vóór aanvang van de lessen het formulier "gegevens vakdocenten" in te vullen en een kopie ID te uploaden via deze link

Facturen

FACTUREN
 • Je facturen kun je aan het eind van iedere maand per mail indienen. 
 • Het factuuradres is Centrum voor de Kunsten Beverwijk, Kerkplein 3, 1941 HD  Beverwijk
 • Als je je factuur uiterlijk woensdag 14.30 uur aanlevert, voeren wij de betaling dezelfde week nog uit (m.u.v. schoolvakanties)
 • Vermeld duidelijk de naam van het programma, zoals
  • ABC Cultuur
  • FIX Maakonderwijs
  • Kern van Kennemerland
  • Click
  • NPO
  • Beverwijk Uit de Kunst
  • etc. etc. 

Vergoedingen

VERGOEDING LESSEN IN DE VRIJE TIJD (CURSUSSEN)
 • Voor de lessen op scholen hanteren we een tarief variërend tussen de € 37,50 en € 52,50 per klokuur (afhankelijk van opleiding en ervaring vakdocent). Dit betekent dat je voor een les van bijv. 45 min. 0,75 x uurprijs in rekening kunt brengen. 
 • Hierin is reguliere lesvoorbereiding inbegrepen.
 • Pauzes worden niet vergoed.
VERGOEDING LESSEN ABC CULTUUR
 • Voor de lessen op scholen hanteren we een tarief van max. € 63,00 per klokuur (afhankelijk van opleiding en ervaring vakdocent). Dit betekent dat je voor een les van bijv. 45 min. 0,75 x uurprijs in rekening kunt brengen. 
 • Hierin is 40% voor- en nawerk inbegrepen.
 • Pauzes worden niet vergoed.
VERGOEDING LESSEN FIX MAAKONDERWIJS
 • Voor de lessen op scholen hanteren we een tarief van maximaal € 63,00 per klokuur (afhankelijk van opleiding en ervaring vakdocent). Dit betekent dat je voor een les van bijv. 45 min. 0,75 x uurprijs in rekening kunt brengen. 
 • Hierin is 40% voor- en nawerk inbegrepen.
 • Pauzes worden niet vergoed.
VERGOEDING LESSEN KERN VAN KENNEMERLAND
 • Voor de lessen op scholen hanteren we een tarief van max. € 63,00 per klokuur (afhankelijk van opleiding en ervaring vakdocent). Dit betekent dat je voor een les van bijv. 45 min. 0,75 x uurprijs in rekening kunt brengen. 
 • Hierin is 40% voor- en nawerk inbegrepen.
 • Pauzes worden niet vergoed.
VERGOEDING LESSEN NPO

Het gaat hierbij om lessen in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. De looptijd van dit programma is tot 31 juli 2024. Er zijn 3 verschillende trajecten:

 1. Anders leren met cultuur voor het basisonderwijs
 2. Artiesteningang voor het voortgezet onderwijs
 3. NPO voor SO en VSO
 • Voor de lessen op scholen hanteren we een tarief van maximaal € 60,75 per klokuur (afhankelijk van opleiding en ervaring vakdocent). Dit betekent dat je voor een les van bijv. 45 min. 0,75 x uurprijs in rekening kunt brengen. 
 • Hierin is 35% voor- en nawerk inbegrepen.
 • Afstemming met de school is inbegrepen in het voor- en nawerk.  
 • Pauzes worden niet vergoed.
VERGOEDING LESSEN CLICK (SOCIAAL DOMEIN)
 • Voor de lessen op scholen hanteren we een tarief van max. € 63 per klokuur (afhankelijk van opleiding en ervaring vakdocent). Dit betekent dat je voor een les van bijv. 45 min. 0,75 x uurprijs in rekening kunt brengen. 
 • Hierin is 40% voor- en nawerk inbegrepen.
 • Pauzes worden niet vergoed.
VERGOEDING ONTWIKKELUREN SCHOLEN EN BIJZONDERE DOELGROEPEN

Soms vragen wij vakdocenten speciale lesprogramma's voor scholen of bijzondere doelgroepen te ontwikkelen. Bijv. standaard lesprogramma's die d.m.v. lesbrieven overdraagbaar zijn naar andere vakdocenten.

 • De vergoeding voor ontwikkeluren is € 45,00 per klokuur.
 • Ontwikkeluren kunnen uitsluitend in specifieke gevallen worden gedeclareerd. 
 • Het aantal declarabele uren wordt vooraf samen afgesproken.
 • Bij aanvang van de ontwikkeling van het lesprogramma kun je 60% factureren, en bij definitieve oplevering van het lesprogramma de resterende 40% .
NB ontwikkeluren is niet hetzelfde als voor- en nawerk. Voor- en nawerk zit standaard in het uurtarief voor lessen inbegrepen. 
VERGOEDING OVERLEGUREN
 • Voor plenair overleg hanteren wij een tarief variërend van € 37,50 tot € 45,00 per klokuur. 
 • Overige overleggen vallen binnen de voor- en nawerk. Voor- en nawerk is verdisconteerd in de uurprijs voor lessen. 
VERGOEDING UREN INKOOP MATERIALEN
 • De werktijd voor het online bestellen van materialen of het bezoeken van winkels wordt niet apart vergoed. Deze tijd maakt deel uit van het voor- en nawerk. Voor- en nawerk is inbegrepen in het uurtarief.
 • Reiskosten voor het bezoeken van winkels kunnen wel gedeclareerd worden.
VERGOEDING OVERIGE ACTIVITEITEN

De vergoeding voor overige activiteiten zoals open dagen, voorstellingen, optredens wordt per keer afgesproken. Deze vergoeding is meestal een totaalprijs voor de activiteit zelf, voorbereiding thuis en het Centrum en op- en afbouw op locatie.  

VERGOEDING STAGIAIRES
 • Stagiaires opleiding kunstvakdocent € 5 per lesuur
 • Overige stages (kantoortijden) € 190 per maand op basis van 5 dagen per week. Dus € 38 per dag per maand. 


Reiskosten

REISKOSTEN WOON-WERK VANAF 10 KM
 • De reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer is € 0,21 per km vanaf min. 10 tot max. 30 km afstand van huis naar werk (en terug). 
 • De kilometers worden berekend op basis van de kortste route van postcode naar postcode in Google Maps. 
 • Het maakt niet uit of je gebruik maakt van het openbaar vervoer of met de auto komt. 
REISKOSTEN WERK-WERK

De reiskostenvergoeding voor werk-werkverkeer op dezelfde werkdag, zoals tussen twee schoollocaties of een school en het Centrum voor de Kunsten Beverwijk, is € 0,21 per km. 

REISKOSTEN EN BTW
 • Als je activiteiten verricht die BTW vrij zijn (bijv. lessen aan kinderen onder 21 jaar), reken je GEEN BTW over de reiskosten. 
 • Als je activiteiten verricht die BTW-plichtig zijn (bijv. lessen aan volwassenen), reken je hetzelfde BTW tarief als de activiteit. Voor lessen aan volwassenen is dat 21%, voor bijv. optredens is dat 9%. 
 • Als je op een werkdag zowel activiteiten verricht die BTW vrij als BTW plichtig zijn, reken je hetzelfde BTW tarief als de BTW plichtige activiteit.
REISTIJD

Reistijd wordt NIET vergoed.


Ziekte

ZIEKMELDING ALGEMEEN
 • Mocht je onverhoopt ziek worden en je les niet kunnen geven, meld dit dan z.s.m. bij ons via mail of app.
 • Geef door wanneer je weer hersteld bent, ook als dat op een dag is dat je niet voor ons werkt. 
 • Geef door op welke datum je de les gaat inhalen.
 • Wil je deze wijzigingen ook op je factuur vermelden. Bijv. dd-mm-yyyy ziek of dd-mm-yyyy inhaalles.  
ZIEKMELDING SCHOLEN
 • Mocht je onverhoopt ziek worden en je les niet kunnen geven, meld dit dan z.s.m. zowel bij de school als bij ons via mail of app.
 • Geef door wanneer je weer hersteld bent, ook als dat op een dag is dat je niet voor ons werkt. 
 • Geef door op welke datum je de les gaat inhalen.
 • Wil je deze wijzigingen ook op je factuur vermelden. Bijv. dd-mm-yyyy ziek of dd-mm-yyyy inhaalles.  
DOORBETALING BIJ ZIEKTE

Bij ziekte of afwezigheid worden de uren NIET doorbetaald.


Verhindering

VERHINDERING
 • Mocht je onverhoopt verhinderd zijn en je les niet kunnen geven, bespreek dit dan ruim van te voren met de directeur mondeling of via mail.
 • Geef aan het secretariaat naam, mailadres en telefoonnummer door van degene die de les vervangt, of
 • Geef aan het secretariaat door op welke datum je de les gaat inhalen.
 • Wil je deze wijzigingen ook op je factuur vermelden. Bijv. dd-mm-yyyy verhinderd, dd-mm-yyyy inhaalles of dd-mm-yyyy vervangen door.
 • Lessen die door een vervanger worden gegeven factureer jezelf aan het Centrum. De vervanger factureert aan jou. Je maakt zelf prijsafspraken met de vervanger.  
DOORBETALING VAKANTIES

De uren worden op officiële feestdagen, in de vakanties en roostervrije dagen NIET doorbetaald.


Overig

VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)
 • Alle vakdocenten dienen vóór aanvang van de werkzaamheden bij het secretariaat een originele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor onderwijs niet ouder dan 6 maanden in te leveren.
 • Als je nog geen VOG hebt, dan dienen we daarvoor bij Justis een verzoek in. Je ontvangt vervolgens een link. De kosten van € 33,85 voor een nieuwe VOG moet je eerst zelf voorschieten. Deze kun je vervolgens op je eerstvolgende factuur declareren.

Adres

Kerkplein 3
1941 HD Beverwijk
telefoon (0251) 22 76 73

Stichting Culturele en Kunstzinnige Vorming Beverwijk
Kamer van Koophandel 41227438
RSIN 8061.44.063
BTW-nummer 8061.44.063.B.01
NL75INGB0006395820
NL91RABO0308046749

Openingstijden

 • Maandag

  9.00 – 22.00 uur

 • Dinsdag

  9.00 – 22.00 uur

 • Woensdag

  9.00 – 22.00 uur

 • Donderdag

  9.00 – 22.00 uur

 • Vrijdag

  gesloten

 • zaterdag

  10.30 – 12.30 uur

Basisscholen
Beverwijk

Anjelier

Anjelierenlaan 6
1943 DA  Beverwijk

tel. 0251-228765

website

Bethel

Noorderwijkweg 92
1943 DM Beverwijk

tel. 0251-223671

website

Kompas

Drechtstraat 9
1946 AZ Beverwijk 

Tel. 0251 231 291

Website

Montessori

Laan van Blios 100
1943 MN Beverwijk

Tel. 0251 227 069

Website

Panta Rhei

Pieter Cheeuwenlaan 8
1948 DD Beverwijk

Tel. 0251 233 977

Website

Sleutelbloem

Hoflanderweg 45 
1947 ZB Beverwijk 

Tel. 0251 223 840

Website 

Sparkel

Laan van Blios 193 
1943 MH Beverwijk

Tel. 0251 223 467

Website

Sterrekijker

Van der Hoopstraat 54
1945 TT Beverwijk

Tel. 0251 243 816

Website

Vrijheit

Antillenstraat 21 
1944 XA Beverwijk

Tel. 0251 217 101

Website 

Wilgeroos

Wilgenhoflaan 2 
1944 TD Beverwijk

Tel. 0251 211 114

Website

Zeester

Pieter Cheeuwenlaan 6 
1948 DD Beverwijk

Tel. 0251 205 661

Website

Basisscholen
Heemskerk

Anne Frank

Jan van Kuikweg 97 
1964 BC Heemskerk

Tel. 0251 231 650

Website

Avontuur

Rameaustraat 6 
1962 CA Heemskerk

Tel. 0251 230 972 

Website 

Bareel

Waddelaan 1
1967 EH Heemskerk 

Tel. 0251 230 468 

Website

Leonardus

Kerkweg 225
1964 KJ Heemskerk

Tel. 0251 232 410

Website

Lunetten

Maerten van Heemskerckstraat 146
1965 GG Heemskerk

Tel. 0251 231 684 

Website

Marel

Duitslandlaan 7
1966 XA Heemskerk

Tel. 0251 234 444

Website

Otterkolken

Professor ten Doesschatestraat 119-A 
1963 AS Heemskerk

Tel. 0251 232 688 

Website 

Rinket (inclusief Fakkel ISK)

Bachstraat 20 
1962 BD Heemskerk 

Tel. 0251 231 093 

Website 

Vlinder

Frankrijklaan 2 
1966 VD Heemskerk

Tel. 0251 237 766

Website

Zevenhoeven

 Maerelaan 248 A
1963 KH Heemskerk

Tel. 0251 234 506 

Website 

Voortgezet onderwijs
Beverwijk - Heemskerk

Castor College (mavo-havo-vwo)

Büllerlaan 2
1945 SR Beverwijk

Tel. 0251 234 150

Website 

Dalí College (mavo-havo)

Plesmanweg 450
1965 BD Heemskerk

Tel. 0251 249 944 

Website 

Forta (praktijkschool incl. ISK)

Jan van Kuikweg 12 
1965 BB Heemskerk 

Tel. 0251 226 601 

Website

Fourteens (10-14 jaar)

Büllerlaan 2
1945 SR Beverwijk

Tel. 0251 234 150 

Website 

Skills (vmbo)

Van Riemsdijklaan 103
1965 BE Heemskerk

Tel. 0251 241 944 

Website 

Speciaal onderwijs
Beverwijk - Heemskerk

Heliomare SO

De Velst 1 
1963 KL Heemskerk

Tel. 088 920 8000 

Website 

Heliomare VSO

Willem van Coulsterstraat 2 
1962 WN Heemskerk

Tel. 088 920 80 00 

Website 

Heliomare arbeid en dagbesteding

De Velst 1
1963 KL Heemskerk

Tel. 088 920 80 00

Website

Prof. van Gilseschool, vestiging Heemskerk (TOS/SH)

De Visserstraat 6C 
1964 ST Heemskerk

Tel. 0251 707 319

Website 

Zeearend (Aloysius)

De Dalen 1 
1945 NC Beverwijk

Tel. 0251 256 070

Website

Schoolvakanties

VERKLARING OMTRENT GEDRAG (VOG)
 • Alle vakdocenten dienen vóór aanvang van de werkzaamheden bij het secretariaat een originele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor onderwijs niet ouder dan 6 maanden in te leveren.
 • Als je nog geen VOG hebt, dan dienen we daarvoor bij Justis een verzoek in. Je ontvangt vervolgens een link. De kosten van € 33,85 voor een nieuwe VOG moet je eerst zelf voorschieten. Deze kun je vervolgens op je eerstvolgende factuur declareren.

Over het Centrum voor de Kunsten Beverwijk - Tent voor Talent

Het Centrum voor de Kunsten Beverwijk is een inspirerende, levendige en veilige plek waar jong én oud de fantasie de vrije loop mag laten om deze op een niet-alledaagse wijze te vertalen in beeld, dans, theater of muziek. Dat doet wat met een mens. Zijn horizon wordt breder, zijn zelfvertrouwen groeit, het creatief vermogen gesterkt en het kritisch denken gestimuleerd. Spelenderwijs.

Sinds de oprichting in 1964 is het Centrum voor de Kunsten Beverwijk (destijds de Stedelijke Muziek- en Dansschool Beverwijk) dé plaats voor iedereen die zijn fantasie wil ontwikkelen, en die wil leren om op een andere, nieuwe manier uiting te geven aan gedachten en emoties en zodoende te groeien. In zijn ruim 50-jarig bestaan heeft het Centrum zelf eveneens een behoorlijke groei doorgemaakt: we hebben sinds de oprichting het aantal kunstdisciplines uitgebreid met musical, beeldende vorming en theater. Bovendien kwam er meer aandacht voor educatieve programma’s voor volwassenen. We trekken er ook steeds vaker op uit: naast het brede aanbod in het Centrum geven we waar mogelijk kunst- en cultuureducatie op de Beverwijkse basisscholen.

Directie

                                                           
Debora Vollebregt
Directeur

Secretariaat

                                               
Suzan Augusteijn
Bertina Weel

Overig

                                               
Carolien Dekker
Coördinator PO Anders leren met Cultuur
Nikita van den Hazel
Coördinator FIX Maakonderwijs | VO Anders leren met Cultuur
Mark van der Jagt
Projectleider Beverwijk Uit de Kunst | Regionaal Talent Centrum
Stella van Lieshout
Coördinator Cultuurmakers IJmond
Sanna Prins
Programmamanager Click, kunst en zorg | Coördinator SO Anders leren met Cultuur
Maud de Regt
Specialist Click, kunst en zorg
Pam Toonen
Projectleider FIX Maakonderwijs
Ninya de Wever
Programmamanager ABC Cultuur

Bedrijfsinformatie

Standaard-
formulieren
ANBI