Wat spreekt bij 55-plussers tot de verbeelding? Welke programma’s kan de Senior Academie nog meer ontwikkelen om de zucht naar verdieping en creatie te bevredigen? En hebben bestaande ideeën bestaansrecht? Bevlogen lieden uit de genoemde leeftijdsgroep worden van harte uitgenodigd zitting te nemen in het Cultureel Ouderenforum dat zal dienen als broedplaats én klankbord van de programmering van de Senior Academie.

Interesse?