Volledig opgaan in een verhaal

Ze is een extreme fan van Disney en allerhande sprookjes en kan zich volledig verliezen in een verhaal. Of in een dennenappel. Theaterdocent Sanne Himmelreich ziet ook de deelnemers aan haar ABC Cultuurlessen steeds opgaan in hun fantasie: de leerlingen gaan op een gegeven moment ‘aan’, en geven zich over aan hun rol en personage.

Komt door haar eigen enthousiasme voor het vak, zegt ze. ‘Ik vind alles aan het theater zelf zó leuk, en dat komt over. Emoties op verschillende manieren uitdrukken, personages uitbeelden zonder woorden, een eigen verhaal of scène maken met aandacht voor een spannende opbouw, een interessante boodschap bedenken en deze op diverse wijzen vertolken: als je daar ook maar iets van mee krijgt, pluk je daar een leven lang de vruchten van. Er zijn immers oneindig veel meer manieren om een ander iets duidelijk te maken dan alleen een emoji op een smartphone…’

Zit een klas vaak de eerste les nog quasi onverschillig met de armen over elkaar, na korte tijd is iedereen geheid door Sannes enthousiasme aangestoken. Natuurlijk, de een wat meer dan de ander, maar feit is dat elke leerling meedoet en zodoende latente talenten ontdekt. Sanne ziet dan hetzelfde gebeuren als zijzelf als kind ervoer: de ideeën en gevoelens buitelen over elkaar heen. Dan is het de kunst om daar grip op te krijgen en de associaties vorm te geven. Laat dat maar aan deze bevlogen docent over.