Feest voor de hele klas!

Ooit kreeg Ninya zelf bijzonder inspirerende muzieklessen op de basisschool. ‘We zongen alsof ons leven ervan afhing, mochten alle instrumenten uitproberen, en we traden op!’ Ze stuiterde van enthousiasme en was niet te houden. ‘Het is lastig uit te leggen, maar ik geloof net als Pythagoras in de helende werking van muziek. Muziek is overal, speelt een belangrijke in rol in het culturele en sociale leven, roept herinneringen op, tekent de tijdgeest, en bindt mensen!

Over vervoering gesproken, Ninya heeft zich na haar conservatoriumopleiding geheel en al toegelegd op cultuureducatie in het basisonderwijs. Behalve docent Muziek en schrijver van een lijvige handleiding voor muzieklessen voor vakdocenten in het basisonderwijs, is zij tevens projectleider van het ABC Cultuurprogramma dat het Centrum voor de Kunsten Beverwijk op basisscholen in de regio verzorgt. ‘ABC heeft kinderen zó veel te bieden. Neem zingen. Behalve dat samen zingen veel plezier oplevert, ontwikkelt het de creativiteit. Je leert luisteren (de basis van taal en communicatie), je werkt aan sociale vaardigheden, en je oefent je presentatie. Hoe belangrijk is dat niet vandaag de dag?! Door ABC Cultuur kan iedere leerling zich ontplooien, onafhankelijk van de financiële armslag en het animo van de ouders.’

Regelmatig denkt ze nog terug aan die inspirerende muziekjuf op de basisschool, die bij haar het vuurtje aanstak. Niet zo gek dat ook zij nu alles uit de kast haalt om haar leerlingen dezelfde vervoering te laten ervaren. Laat het feest maar beginnen!