De komende drie jaar zet Heliomare in op het ontwikkelen en aanbieden van een -Muziek op Maat-programma waarbij leerkrachten begeleid en getraind worden door vakdocent Ninya de Wever. Zij ontwikkelt themagebonden voorbeeldlessen, die aansluiten bij de CED doelen. De voorbeeldlessen worden vanuit een vaste blauwdruk geschreven waarbij veel aandacht is voor diverse muzikale werkvormen en differentiatiemogelijkheden. De lessen worden digitaal beschikbaar gesteld zodat iedereen hier gebruik van kan maken. Naast de lessen is nieuw instrumentarium aangeschaft om te zorgen dat er ook echt meer muziek in de school kan klinken.

De vakdocent muziek traint het docententeam door middel van teach-the-teacher middagen en co-teachingslessen. Dit moet er aan bijdragen dat leerkrachten zich uiteindelijk beter in staat voelen om ook zelf muziekles te geven (al dan niet in samenwerking met een vakdocent). De docenten van Heliomare hebben er zelf voor gekozen om een deel van de trainingsuren in te zetten met ukelele lessen. Zo kunnen ze straks ook zelf hun leerlingen op een eenvoudige en aantrekkelijke manier muzikaal begeleiden.

Na drie jaar zijn de groepsleerkrachten in staat om zelf een deel van de muzieklessen te verzorgen. Daarnaast kunnen zij aangeven (welke onderdelen uit de) lessen door de vakdocent gedaan moet worden. Differentiatie vindt op deze manier ook voor de groepsleerkrachten plaats! Zo ontstaat er een -Muziek op Maat-programma waarbij de vaardigheden van de leerkrachten in kaart worden gebracht en het specialisme van de vakdocent ingezet wordt, daar waar noodzakelijk.