anouk-vinders

Aanbieder: Anouk Vinders
Aangeboden in de ronden: 1, 2 en 3
Geschikt voor: OB, MB en BB

Muziekonderwijs volgens het Kodály concept is muziek maken met kwaliteit en plezier. De Hongaarse methode Kodály maakt muziekonderwijs voor alle leerlingen uitdagend en inspirerend vanuit de combinatie van kwaliteit van het muzikale materiaal (het repertoire) en de kwaliteit van het leerproces (methodiek en didactiek). Bepaalde muzikale vaardigheden van de docent zijn hiervoor onmisbaar. Deze vaardigheden kunnen echter op verschillende niveaus worden geleerd: van het kunnen leiden van eenvoudige songs & games tot het kunnen zingen of spelen met de leerlingen van complexe composities. Tijdens de muziekconferentie helpt Anouk Vinders jullie op weg en presenteert ze de methode. “Zingen, spel en beweging vormen de uitgangspunten, waardoor leerlingen en leerkrachten het maken van muziek als verrijking van de dagelijkse activiteiten kunnen ervaren”, aldus Anouk.

Anouk Vinders heeft na haar Bachelor Docent Muziek de cursus Muziek als Vak en de Master of Music Education according to the Kodály Concept afgerond aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Anouk volgt regelmatig masterclasses en summerschools in Nederland en Hongarije om zich in te zetten voor kwalitatief beter muziekonderwijs in Nederland. Anouk is vakleerkracht muziek in het primair onderwijs alsmede dirigent van kinderkoren in Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Leave a Reply

Your email address will not be published.