mathieu-vulto

Aanbieder: Mathieu Vulto
Aangeboden in de ronden: 1, 2 en 3
Geschikt voor: OB, MB en BB

Het nieuwe onderwijs, genaamd ‘deep learning’, verovert op dit moment de wereld. Zoals Vocal Painting (schilderen met zang) zich op artistiek niveau over de wereld verspreidt, geven CCC’s een antwoord op de behoefte van leraren om kinderen te coachen in het creëren, out of the box denken en het zichzelf durven uiten door middel van muziek.In de CCC zien we hoe de leerkracht de klas coacht in het muziek maken, met name zingen, en muzikale successen viert! De kinderen nemen de leiding over bij het muzikale proces.

Mathieu Vulto studeerde in 2019 af voor zijn master ‘Innovative Choir Conducting’ aan het Royal Conservatory of Aalborg in Denemarken en schreef zijn master paper over de door hem ontwikkelde CCC. Hij neemt je mee in het co-creatieve proces van het muziek maken met klassen, waarin onder andere vocal painting en het opzetten van een live loopstation een rol spelen.

Trefwoorden: onderbouw, middenbouw, bovenbouw, innovatie, creatief, muzikale processen, out of the box