Er fonkelt iets in Beverwijk. Wie oplet ziet het: het zijn de glinsterende ogen van jonge kinderen die deelnamen aan ABC Cultuur, het culturele leerplan dat Centrum voor de Kunsten Beverwijk speciaal voor basisscholen heeft ontwikkeld. De geestdrift van de leerlingen en de onmisbare vaardigheden die ze spelenderwijs opdoen tijdens de lessen drama, muziek, dans, en beeldend maakt eens te meer duidelijk: ABC Cultuur is een groeidiamant.
De eerste vier modules staan als een huis. De komende jaren breidt dit aantal zich uit tot 16 modules. Groep 1 t/m 8 zijn dan verzekerd van een doorlopende, vakoverstijgende culturele leerlijn die voldoet aan de officiële kern- en tuledoelen. Geheel volgens de normen van Cultuureducatie met Kwaliteit.

De leerlijnen ontstaan dankzij de hechte samenwerking tussen het Centrum voor de Kunsten Beverwijk, de basisscholen, bibliotheek IJmond-Noord, Zee van Staal en het Kennemer Theater. Altijd staat de ontwikkeling van creativiteit voorop. Want wie creatief is, staat makkelijker in het leven. Die is zelfverzekerd, oplossingsgericht en sociaal. Die kan de snel veranderende maatschappij met vertrouwen tegemoet zien. Deze verworvenheden behoren niet meer alleen een select gezelschap toe, die eigenschappen gunnen we iedereen.
De lessen zijn erop gericht om leerlingen op speelse, uitdagende en professionele wijze te leren presenteren, communiceren en reflecteren. We ontwikkelen samen met kunstenaars en andere creatievelingen eigentijdse leerlijnen.

Geen volledig dichtgetimmerde programma’s, wel een stevig raamwerk dat naar believen door de groepsleerkrachten en/of ICC’ers ingekleurd kan worden. Dat komt de actualiteit en de verbinding met de schoolvisie ten goede. Als moderne kunstinstelling beschikt het Centrum voor de Kunsten  Beverwijk voor elke discipline over vakdocenten die met liefde invulling geven aan het culturele schoolcurriculum. Wij dragen bovendien zorg voor de planning, evaluatie en advies.
Iedere module duurt twaalf weken. Om de week komt de vakdocent van het Centrum voor de Kunsten Beverwijk naar de school, de week erna draagt de groepsleerkracht zorg voor de verdieping en herhaling. De ervaringen worden gedeeld via social media en de website. Professionaliteit, kwaliteit en continuïteit van de cultuureducatie op uw school zijn daarmee verzekerd.