Water beheerst het gezicht en de geschiedenis van Midden-Kennemerland. Aan de westzijde de Noordzee en aan de oostzijde het Oer IJ, later het Wijkermeer. Van elkaar gescheiden door een 7 km breed strook land: Holland op z’n smalst. Vandaag de dag splitst het Noordzeekanaal het gebied in boven en onder het kanaal.

De Kern van Kennemerland is een lesprogramma voor groep 1 t/m 8 over het erfgoed in de IJmond verdeeld over 6 hoofdthema’s: landschap – bewoning – verdediging – Wijkermeer – Noordzeekanaal – Industrialisatie. Ieder thema bevat een korte lessenserie waarbij erfgoedspecialisten en/of vakdocenten in de klas komen en waarbij de klas een bijzondere erfgoedlocatie in de regio bezoekt. Daarnaast omvat het lesprogramma een aantal lessuggesties voor de groepsleerkracht. Het lesprogramma sluit aan bij de SLO doelen voor Burgerschapsvorming, Oriëntatie op jezelf en de wereld, en Kunstzinnige Oriëntatie. Initiatiefnemers zijn Museum Kennemerland, Centrum voor de Kunsten Beverwijk en Studio O.

Er wordt met verschillende erfgoedorganisaties en -locaties uit de regio samengewerkt. Binnen de Kern van Kennemerland staat erfgoedwijsheid centraal. De kinderen leren vragen stellen als: waar woon ik; wat is daar in het verleden gebeurd; welke rol speelt het verleden in de huidige samenleving; welke rol speel ik in deze samenleving en hoe word ik hier onderdeel van.

Landschap

LANDSCHAP

February 20, 2020

Bewoning

BEWONING

February 20, 2020

Verdediging

VERDEDIGING

February 20, 2020

Wijkermeer

WIJKERMEER

February 20, 2020

Noordzeekanaal

NOORDZEEKANAAL

February 20, 2020

Industrialisatie

INDUSTRIALISATIE

February 20, 2020

Kernachtig

KERNACHTIG

February 20, 2020

SAMENWERKINGSPARTNERS