Slimmer en toleranter

Tussen de coulissen beleeft Loes van der Staak als kind zinderende momenten terwijl haar vader met zijn amateurgezelschap ‘Les Miserables’ speelt. Daar werd het zaadje geplant. En het kwam tot volle wasdom: Loes ontpopte zich tot een bijzonder bevlogen dramadocent/regisseur.

Al op jonge leeftijd is zij zich ervan bewust dat ze niet alleen gek is van toneel, maar ook graag de touwtjes in handen heeft, en mensen graag stimuleert in hun ontwikkeling. De regie-opleiding in Maastricht is dan ook geknipt voor haar. Daarnaast behaalt ze haar lesbevoegdheid dramadocent.

Van profs, amateurs, heel jonge kinderen tot volwassenen, met welke achtergrond dan ook, voor Loes is het een groot plezier om mensen te verleiden uit hun schulp te kruipen. Zij leert hen om naar elkaar te kijken en te luisteren, een mening te vormen, onvermoede talenten bloot te leggen, te reageren zonder vooroordelen, om verder te kijken dan hun neus lang is. Tussen neus en lippen door ontwikkelen leerlingen hun smaak, leren zichzelf kennen door de reactie van anderen en durven zich kwetsbaar op te stellen.

‘Echt, van zulke lessen word je slimmer. En toleranter.’

Wat een winst.